Selsoft Academy

Kurumsal Eğitimler

8

Eğitim maliyetli: para, zaman ve beklenti. Ayrıca öğrenilenleri işe aktarmak zor.

Gelin sizinle hem etkin hem de eğlenceli bir eğitim yapalım.

Önce eğitim ihtiyaçlarınızı birlikte belirleyelim ve eğitim içeriğinde anlaşalım,

Eğitim sırasında da sınıf performansı hakkında sizi bilgilendirelim.

Sonra da öğrenilenleri bir workshopta proje yaparak birlikte uygulayalım.

Arzu ederseniz eğitim öncesinde ve sonrasında katılımcıları değerlendirelim.

Ve eğitim sonunda raporumuzu size sunalım.

Siz de hem eğitimin katkısını ölçün hem de takımınızı daha iyi tanıyın.

Teacher lecturing to several students, with notebooks

public class Selam{

public static void main(String[] arg){

System.out.println("Selam 🙂 ");

System.out.println("Java Öğrenelim 🙂 ");

}

}

Yüksek kaliteli eğitim malzemesi

Slideları okumayan,

hem bilen hem de yapan eğitmenler

İhtiyacınıza uygun içerik

İş başı uygulama (workshop)

Kurumsal Eğitimler

Selsoft Academy’nin eğitim kataloğuna PDF dosyası olarak buradan ulaşabilirsiniz: Selsoft Academy Egitim Katalogu

Kötü Eğitim – İyi Eğitim

Kötü bir eğitim, hiç eğitim almamaktan daha olumsuz sonuçlar doğurur. Çünkü kötü bir eğitim sizin ve çalışanlarınızın beklentilerini boşa çıkarır, motivasyon düşüklüğü yaratır ve para ve zaman kaybına sebep olur. Kısaca, kötü bir eğitimin maliyeti çok yüksektir.

İyi eğitim, katılımcının iş performansını arttıran eğitimdir. Kurumlar da zaten çalışanlarına eğitim aldırarak onların performanslarını arttırmak isterler. Fakat bilginin artması doğrudan performansa dönüşmez. Performans çalışanda ancak doğru bilgi ve kazanılmış becerinin davranış olarak hayata geçmesiyle gerçekleşebilir. Performansın gerçekleşmesi için gerekli olan bilgi-beceri-davranış beraberliği ki bu üçlü aynı zamanda pek çoklarına göre yetkinliğin de tanımıdır, dışında tabi olarak farklı psikolojik ve sosyal faktörleri de vardır. Ama en azından eğitim ile çalışanın yetkinliğini arttırmak ve bu yolla performansını yükseltmek hedeflenmektedir.

İşte bu sebeplerden iyi bir eğitim, sadece sınıf eğitimiyle gerçekleştirilemeyecek kadar zordur. Çünkü sınıf içi eğitimin genelde bilgi sağlarken beceriye çok az dokunabildiğini, davranış sağlama konusunda ise hemen hiç bir şey yapamadığını bilmemiz gerekir. İyi örneklerle bezenmiş de olsa iyi bir eğitimin bilginin önce anlaşılmasını sağlayıp sonra da beceriye dönüştürmesini, beceriyi de kalıcı kılarak davranışa dönüştürmesini beklemek çok da gerçekçi değildir. Bu durumun en tipik göstergesi eğitimi alan katılımcıların, eğitim sonrasında öğrendiklerini uygulamakta çektikleri sıkıntılar ve bu durumun sebep olduğu aşırı vakit kaybıdır. Bu duruma “ben nereden başlayacağım şimdi?” sendromu denebilir

Bu yüzden eğitimlerin iş başı çalışmaların yapıldığı workshoplarla desteklenmesi gereklidir. Her ne kadar eğitim içeriklerimiz son derece uygulamalı ve nokta atışlı örneklerle bezenmiş olsa da sınıf içi eğitimiyle gerçek proje ortamını kurgulamak pek de mümkün değildir. Eğitimler genelde ayrık noktalarda üzerine kurulan bilgilendirme oturumlarıdır. Bu noktalarda beceri gelişimi ve bu becerilerin bir sürece dönüşmesi ise ancak proje ortamlarıdna söz konusu olabilir.

Workshoplar, içinde yoğun coaching (usta-çırak ilişkisi) de bulunduran, gerçek ama çerçevesi belirlenmiş ufak projelerdir. Workshoplar, tamamen eğitimde öğrenilen yaklaşım ve teknolojilerle kurgulanır.  Dolayısıyla ancak bu şekilde, sınıf eğitimini workshop ile destekleyen katılımcılar yetkinliklerini geliştiriler ve iş ortamında da uygulanabilir davranışlar elde ederler.

Bir eğitimin kalitesini yükselten farklı önemde pek çok etmen vardır. Bu etmenlerden muhtemelen en belirleyici olanı, ihtiyaca uygun içerik ve öğrenmeyi sağlayacak veriliş şeklidir.

Selsoft Academy’nin Eğitim Süreci

Selsoft Academy yüksek kalitede kurumsal eğitimler sunmaktadır. Bu anlamda yukarıda bahsedilen noktaları göz önüne alarak şöyle bir yol izlemekteyiz:

  • Önce sizinle, teknik birimlerinizle hatta eğitimi alacak çalışanlarınızla beraber bir eğitim ihtiyaç analizi yaparız. Arzu ederseniz bu aşamada test ve bire-bir görüşme gibi daha formal değerlendirmeler de yapabiliriz. Bu şekilde katılımcıların ihtiyaçlarını varsa katılımcılar arasında özel ihtiyacı olan gurupları ya da kişileri belirleriz. Bu bizim sizin için doğru bir eğitim içeriğine karar vermemizi sağlar.
  • Sonrasında eğitim sırasında sizi bilgilendiririz. Çünkü zaman zaman eğitim sırasında ince ayar yapmak gerekir. Eğitimin verilişi sırasında hem içerik-ihtiyaç uyumunda ortaya çıkan yeni durumları değerlendirmek hem de katılımcının daha etkin öğrenmesini sağlamak üzere alınması gereken ufak-tefek önlemler söz konusu olabilir. Böye zamanlarda sizleri anında bilgilendirerek ortak bir davranışla hareket etmeye devamı sağlamış oluruz.
  • Eğitimden beklenen performans artışını temin etmek için gerekli olan iş başı uygulama çalışmasını katılımcılarla yapacağımız bir workshop ile gerçekleştiririz. İçinde yoğun coaching (usta-çırak ilişkisi) de bulunan bu workshop çalışmasıyla eğitimden umulan artan performans sonucunun gerçekleştiğini göreceksiniz.
  • Arzu ederseniz eğitim sonrasında katılımcılarınızın eğitimden neler kazandığını ve ne şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade eden ve isterseniz test ve/veya eğitim-workshop gözlemlerinden de oluşan bir raporu size sunarız.

Selsoft Academy olarak eğitim konusuna yaklaşımımız böyledir. Böyle bir eğitim sürecinde öğrenmek ve ilerlemek isteyen herkes kazanır. Bu da kurumlara performans artışı olarak geri döner.

Eğitimlerimiz

Eğitimlerimize ve detaylı bilgilerine Java, Yazılım Mühendisliği ve Oracle eğitim sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın

Eğitimlerimizle ilgileniyorsanız veya cevabını eğitim sayfalarında bulamadığınız detaylara ihtiyacınız varsa lütfen buraya tıklayınız.