Selsoft Academy

Oracle Database 12c: SQL’e Giriş Eğitimi

Bu eğitimde SQL ifadelerinin tüm temel özelliklerini, Oracle Database 12c üzerinde çalışmak suretiyle öğreneceksiniz. İlişkisel veritabanı sistemlerinde bulunan verilere nasıl erişim sağlayacağınızı, mevcut verilerin nasıl değiştireceğinizi gibi temel konuları göreceksiniz. SQL ifadelerinin DML, DDL ve DCL gibi kategorilerini görüp ayrıca işlem kontrolünü sağlayacağınız kontrol ifadelerini de tüm yönleriyle öğrenmiş olacaksınız. Bunların yanı sıra, veritabanı şema nesnelerinden view, sequence, table ve index gibi nesnelerin oluşturma detayları da konular içerisinde olacaktır.

0 KAYITLI ÖĞRENCİ

  Ders Konuları

  1. SQL SELECT ifadesi ile verilere erişim
  2. Verilerin kısıtlandırılması ve sıralanması
  3. Fonksiyonlar ile verilerin farklı gösterilmesinin sağlanması
  4. Fonksiyonlar ile veri tiplerinin değiştirilmesi ve CASE – WHEN ifadeleri
  5. Grup fonksiyonlarının kullanımı
  6. Birden fazla tablodan JOIN kullanarak verilere erişim sağlama
  7. İç içe sorguların kullanımı
  8. UNION/UNION ALL gibi set operatörlerinin kullanımı
  9. Diğer DML ifadelerinin kullanımı (INSERT/UPDATE/DELETE)
  10. Data Definition Language – DDL İfadelerinin kullanımı
  11. Oracle Veritabanı içerisinde bulunan “Data Dictionary View” nesnelerinin kullanımı
  12. Sequence, Synonym, Index ve View nesnelerinin oluşturulması
  13. Diğer şema nesnelerinin yönetilmesi
  14. İç sorgular ile ana sorgular arasındaki ilişkiler
  15. Kullanıcı yetkilendirilmesinin yapılması
  16. Verilerin manipule edilmesi
  17. Farklı zaman dilimlerindeki istemcilerin yönetilmesi

  Course Reviews

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  No Reviews found for this course.